Sprawy karne
i aresztowe.

Moja Kancelaria Adwokacka ma doświadczenie w sprawach karnych, w tym również aresztowych oraz wykroczeniowych.

 

            Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego tj. przy:

– zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu,

– postępowaniu przygotowawczym przed prokuraturą i policją (zarówno w formie śledztwa lub dochodzenia),

– postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach,

– postępowaniu wykonawczym, w tym również w sprawach wstrzymania wykonania kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniu czy odbywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego (tzw. obrączce).