Sprawy administracyjne
i społeczne.

 

            Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego oraz reprezentuje Klientów przed organami władzy państwowej i samorządowej, w szczególności takimi jak: Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

            Kancelaria Adwokacka zajmuje się  sprawami administracyjnymi i obywatelskimi m.in. z zakresu:

 • odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • nadawaniem numeru PESEL,
 • prawa pracy,
 • transkrypcją (wpisem, umiejscowieniem) treści zagranicznych aktów stanu cywilnego:
 1. aktu urodzenia (a birth certificat, eine Geburtsurkunde, свидетельство о рождении)
 2. aktu małżeństwa (marriage certificate, Heiratsurkunde, Свидетельство о заключении брака),
 3. aktu zgonu (death certificate, Totenschein, свидетельство о смерти),
 • administracyjną zmianą imienia i nazwiska,
 • sprostowaniem aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • uzupełnieniem aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
 • uznaniem zagranicznego wyroku rozwodowego (divorce decree, Scheidungsurteil, судебное решение о разводе),
 • administracyjnym wymeldowaniem bez zgody zameldowanego,
 • wybieraniem odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego,
 • wybieraniem odpisów i zaświadczeń z urzędów państwowych i samorządowych.