Sprawy cywilne
i spadkowe.

Zapewniając kompleksową obsługę prawną oraz udzielając porad prawnych, działamy w obszarze całego prawa cywilnego, w tym również prawa spadkowego. Na co dzień pomagamy w takich sprawach jak:

  • o zapłatę (w tym przygotowujemy profesjonalne wezwania do zapłaty),
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • o zasiedzenie,
  • o wydanie rzeczy,
  • o naruszenie posiadania,
  • o eksmisję,
  • o zniesienie współwłasności,
  • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
  • sprawy dotyczące wykonywania umów,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnych.

Sprawy spadkowe.

            Śmierć osoby bliskiej powoduje konieczność uregulowania przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego spadkodawcę.

            Pomoc zawodowego pełnomocnika pozwala w takiej sytuacji sprawnie i skutecznie rozwiązać problemy prawne i kwestie sporne, które częstokroć są skomplikowane.

Pomoc tę można podzielić na dwa etapy:

            Zapewniamy pomoc w uregulowaniu kwestii spadkowych przed śmiercią:

skutków jakie śmierć wywołuje dla majątku, wyboru formy testamentu, innych alternatywnych rozwiązań względem testamentu takich jak: darowizny, zawarcia umowy dożywocia, a także zawarcia umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia, wydziedziczeniu, możliwości zmiany i odwołania testamentu, w zakresie zapisu i zapisu windykacyjnego

            Zajmujemy się również uregulowaniem kwestii spadkowych po śmierci w sprawach: 
o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu, dotyczących wydziedziczenia osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, dochodzenie zachowku, związanych z uregulowaniem długów spadkowych.