Obsługa prawna firmy.

 

            Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego i spółek cywilnych.

 

            Stała obsługa prawna firm obejmuje wszystkie aspekty prowadzonej działalności, to jest m. in.:

– porady prawne i bieżące konsultacje,

– sporządzanie wezwań do zapłaty, pism do sądów oraz organów administracji publicznej (w tym skarbowej),

– przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów,

– postępowania sądowe w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy,

– windykację wierzytelności,

– prowadzenie spraw pracowniczych.